Collectie: Afval Experiences

Afval is geen afval totdat het wordt verspild

Zero-waste beschermt het milieu, komt ten goede aan gemeenschappen en ondersteunt een sterke lokale economie.

Zero-waste vermindert onze impact op het klimaat. Vermindering, hergebruik en recycling kunnen een belangrijk onderdeel zijn van een klimaatveranderingsstrategie om onze uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Een zero waste-aanpak spaart ook natuurlijke hulpbronnen en vermindert de vervuiling door winning, productie en verwijdering.

Krijg meer praktische kennis en informatie over het beschermen, herstellen en begrijpen van zero-waste door onze ervaringen!